De Dorpsschool is een openbare basisschool en bevindt zich in het centrum van Wolvega, de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf, een gemeente in het zuiden van de provincie Friesland. In 2014 zijn we begonnen met het opknappen van de school. Als sluitstuk is in augustus 2015 het kunstwerk van 58 puzzelstukken opgehangen. 24 puzzelstukken met tekeningen van leerlingen, het oude en nieuwe logo, de slogan en gekleurde puzzelstukken, welke kleuren weer terug komen in de gang van de onderbouw.
 

 

Oudergesprekken 10 en 11 juli

Hierbij treft u het schema aan.

Oud papier

Op vrijdag 14 juli wordt het oud papier weer opgehaald.

FANCY FAIR vrijdag 19 mei

Van 17.30 uut tot 20.45 uur