De Dorpsschool is een openbare basisschool en bevindt zich in het centrum van Wolvega, de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf, een gemeente in het zuiden van de provincie Friesland. In 2014 zijn we begonnen met het opknappen van de school. Als sluitstuk is in augustus 2015 het kunstwerk van 58 puzzelstukken opgehangen. 24 puzzelstukken met tekeningen van leerlingen, het oude en nieuwe logo, de slogan en gekleurde puzzelstukken, welke kleuren weer terug komen in de gang van de onderbouw.
 

 

STAKING

A.s. dinsdag 12 december staakt het basisonderwijs. Tot nu toe is de regering niet ingegaan op de eisen van het basisonderwijs voor verlichting van de werkdruk en een beter salaris.

Omdat het schoolteam van de Dorpsschool de eisen ondersteunt om daarmee de kwaliteit van het onderwijs op niveau te houden, is besloten mee te doen aan de staking.

Dat houdt in dat de school aanstaande dinsdag 12 december gesloten zal zijn.

 

 

Drempelonderzoek

Groep 8 heeft meegedaan aan het Drempelonderzoek. Voor ons is dit een indicatie hoe onze leerlingen op de eindtoets zullen gaan scoren.De vooruitzichten zijn erg goed. Dit kunt u zien in de kolom advies.

Vorig jaar hadden we ook een prima eindscore.
De score van 2016/2017 was als volgt:
We hadden een standaardscore van 202,4.
De bovengrens is 205,4 en de ondergrens is 189,4 (met het in achtneming van het aantal gewogen leerlingen) We hebben ruimschoots aan de inspectienorm voldaan, die uitgaat van het landelijk gemiddelde.
Op de Dorpsschool zit een sterk team.  Daar zijn we trots op.

Sinterklaas Nieuwsbrief

Er is een speciale Sinterklaas Nieuwsbrief uitgegeven. Deze kunt u terugvinden onder het kopje Dorpschool-info.

Kinderpostzegels

De kinderen van groep 7 en 8 hebben een fantastische bijdrage geleverd aan de Stichting Kinderpostzegels. Fijn dat zij zich hebben ingezet voor een goed doel. Wij zijn trots!

Fruit op school week 48

29 november    Tomaat  

30 november    Mandarijn

1 december      Appel