Informatie

Schooljaar 2016-2017

Verdeling verantwoordelijkheid van het personeel (over de groepen).

Groep 1/ 2    Juf Babs en op woensdagen juf Pietje
Groep 3        Juf Wilma
Groep 4        Juf Irma en 's middags juf Wilma
Groep 5/6     Juf Ingrid en op donderdagen juf Lidy
Groep 7/8     Meester Hedzer en op maandagen juf Lidy (op de woensdagen zijn
                    meester Hedzer en  juf Lidy samen)

Concierge     Meester Jan (donderdagen en vrijdagen en woensdagen om de
                    week)
IBer              Juf Dieuwke (dinsdagmiddag en donderdagen)
Directie         Juf Geartsje