Informatie

Ouderraad

  • Voorzitter: Rob v.d. Berg
  • Secretaris: Yvette Groen
  • Penningmeester: Sietske Veenstra

Leden:

  • Annemarie Siegersma - Hoomoedt
  • Rene Greveling
  • Judith de Vries
  • Sietske Visser
  • Erik Smink
    In het begin van het nieuwe schooljaar wordt de zakelijke ouderavond gehouden. Dit jaar is dit op 6 oktober 2015. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.