Informatie

Verlofregeling

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden. Voor minder dan tien dagen is toestemming nodig van de schoolleider. Onder gewichtige omstandigheden wordt bijvoorbeeld verstaan: het bezoeken van huisarts, tandarts, specialist, enz.; het bijwonen van bruiloft, crematie, begrafenis, enz.; zeer extreme weersomstandigheden, ziekte van de ouders, enz. enz.. Het mogelijk om één dag verlof per schooljaar op te nemen om redenen die niet voldoen aan de term “gewichtige omstandigheden”.  Voor verlofperiodes van tien dagen of langer dient een verzoek bij de leerplichtambtenaar te worden ingediend. De leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de afdeling onderwijs van de Gemeente Weststellingwerf. Een uitgebreide verlof- en leerplichtregeling kunt u verkrijgen bij de directie van de school.