Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster.

Groep 3 t/m 8 gaat iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Groep 1 en 2 zijn op de woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Beide dagen kunnen de kleuters om 12.15 uur worden opgehaald.

Dit betekent dat alle leerlingen op school eten. De lunch + drinken wordt van huis meegenomen. Er wordt van 12.00 tot 12.30 uur met een leerkracht geluncht en een kwartier vrijgespeeld onder toezicht.
We hebben de volgende eetafspraken opgesteld:
-              Alle leerlingen wassen voor het eten hun handen.
-              We wachten op elkaar, zodat iedereen gelijktijdig gaat eten.
-              Het eten duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens het eten blijft iedereen gezellig op zijn of haar plek
zitten.  Voor het eten kunnen kinderen nog even naar het toilet.
-              De kleuters zingen eerst het ‘eet’ liedje en gaan dan eten.
-              In de groepen 4 t/m 8 wordt aan de kinderen gevraagd wie er thuis voor het eten even stil zijn. Zijn er leerlingen die dit van huis uit zijn gewend, dan is de hele groep even stil.

School neemt de volgende fatsoensregels in acht:
-              We eten met de mond dicht,
-              We praten niet met volle mond,
-              We proppen niet onze mond boordevol,

School biedt kinderen de gelegenheid om na het eten hun tanden te poetsen. De kinderen moeten wel in staat zijn zelf hun eigen tanden te poetsen. Ook moeten de poetsspullen van huis meegenomen worden.