Informatie

Rooster Oud papier

Het geld van de oud-papier acties is voor onze school van groot belang.  Daarmee kunnen we die extra dingen doen of materialen aanschaffen, die het naar schoolgaan van uw kind veel aangenamer maken. Wat doen we allemaal met het oud-papier geld? Koffie, thee voor de ouderavonden. Aankleding van ons gebouw.  Extra bijdrage aan het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Excursies. Musical. Afscheid groep 8.
In het schooljaar 2017-2018 wordt 10 x het oud papier opgehaald. Per keer ontvangen wij ongeveer € 500,00. Tel uit uw winst.

Het ophalen van het oud papier een verantwoordelijkheid is van alle ouders. Immers, ieder kind heeft er baat bij en profiteert van de spullen of diensten die aangeschaft worden met het oud-papier geld.
De volgende acties staan voor dit schooljaar gepland:

15 september 2017 - 13 oktober 2017 - 17 november 2017 - 15 december 2017 - 12 januari 2018 - 9 februari 2018 - 16 maart 2018 - 20 april 2018 - 25 mei 2018 - 13 juli 2018

Wij vragen hulp van alle ouders. In onderstaande link treft u de planning aan wanneer u bent ingeroosterd. Wij verzoeken u om bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen.

Rooster oud papier 2017-2018