Informatie

Schooljaar 2017-2018

Interim Directeur: Peter Leiseboer

Interne Begeleider: Dieuwke Beltman

Team

  • Babs Kuiters Groepsleerkracht 1 / 2
  • Wilma Baas Groepsleerkracht groep 3
  • Irma Meesters Groepsleerkracht 4
  • Ingrid de Haas Groepsleerkracht 5
  • Lidy v.d. Eerden Groepsleerkracht groep 6
  • Hedzer Dragstra Groepsleerkracht groep 7/ 8

Vaste gastdocenten:

  • Jacqueline de Ruiter Leerkracht godsdienstonderwijs
  • Karin Broers Leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs

Ondersteunend personeel

  • Jan Nijsingh Conciërge
  • Pietje Niehaus Onderwijsassistente