Informatie

Vakantieregeling 2017-2018

Jaarlijks wordt door het schoolbestuur de vakantieregeling vastgesteld. Naast deze vakanties zijn er ook enkele variabele vakantiedagen. Die worden, in het begin van het schooljaar, in overleg met de MR vastgesteld. Het vakantierooster ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie  23-10-2017 t/m  27-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasvakantie 29-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 23-07-2018 t/m 02-09-2018
   

Verlofregeling

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden. Voor minder dan tien dagen is toestemming nodig van de schoolleider. Onder gewichtige omstandigheden wordt bijvoorbeeld verstaan: het bezoeken van huisarts, tandarts, specialist, enz.; het bijwonen van bruiloft, crematie, begrafenis, enz.; zeer extreme weersomstandigheden, ziekte van de ouders, enz. enz.. Het mogelijk om één dag verlof per schooljaar op te nemen om redenen die niet voldoen aan de term “gewichtige omstandigheden”.  Voor verlofperiodes van tien dagen of langer dient een verzoek bij de leerplichtambtenaar te worden ingediend. De leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de afdeling onderwijs van de Gemeente Weststellingwerf. Een uitgebreide verlof- en leerplichtregeling kunt u verkrijgen bij de directie van de school.