Onze school

Onze visie

We willen graag de talenten van alle leerlingen voldoende aan bod laten komen. Dit realiseren wij door net zoveel aandacht en zorg te geven aan wereldoriëntatie, Engels, expressie, sport etc..

Wat verwachten wij van de doorvoering van de nieuwe visie?

 • Kinderen die moeite hebben met het leren van de basisvaardigheden, kunnen wellicht hun talenten laten zien in de expressievakken. Dit verhoogt het zelfvertrouwen.
 • Het erkennen en herkennen van de leervoorwaarden geeft een kind een veilig gevoel. Het weet waar het aan toe is. Het verhoogt het zelfvertrouwen.
 • Het kind ervaart dat het zelf zijn of haar leerproces kan beïnvloeden. Dit verhoogt het zelfvertrouwen en eigen  inzicht. Hoe groter het zelfvertrouwen en eigen inzicht, hoe zelfstandiger men kan functioneren. Als een kind zich veilig voelt in zijn omgeving, is het in staat zich goed te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfstandig mens.

Vandaar dat onze slogan is:

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid.............

Door de invoering van de visie optimaal te realiseren is er voor gekozen om te werken met een continurooster. De kinderen krijgen op de ochtenden les in de basisvaardigheden. Iedere ochtend rekenen, lezen, taal, woordenschat en spelling. Het middaggedeelte  (van 12.30 uur tot 14.00 uur) staat in het teken van wereldoriëntatie, Engels, expressie, sport etc..

Een belangrijke voorwaarden om onze visie goed uit te kunnen voeren, is dat onze school de leervoorwaarden herkent en erkent. Deze voorwaarden worden uniform geïmplementeerd in onze school.

Hoe doen wij dit?

 • Wij leren de kinderen actief te leren luisteren.
 • Wij werken aan het aannemen van een juiste werkhouding.
 • Wij werken aan het verhogen van de concentratie.
 • Wij stellen duidelijke normen en waarden.
 • Wij stellen eisen aan de leervoorwaarden en beoordelen deze. Dit wordt opgenomen in het rapport.

Ook ziet school graag dat het kind zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn of haar eigen leerproces.

Hoe gaan we dit doen?

 • wij gaan de kinderen leren reflecteren.
 • wij gaan uit van het goede in het kind, Wij straffen zo weinig mogelijk en geven veel complimenten.
 • een kind heeft heel veel te vertellen. School plant structureel jaarlijks kindgesprekken in.

School gaat uit van een positieve grondhouding van de professionele leerkracht. Er bestaan geen ‘lastige’ kinderen, bij ons op school zitten kinderen met een allerlei verschillende onderwijsbehoeften. Daar willen wij zo veel mogelijk aan tegemoet komen.