Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleding:

  • René Greveling
  • Sandra Uppelschoten
  • Jannie de Jong

Personeelsgeleding:

  • Lidy van der Eerden
  • Irma Meesters
  • Wilma Baas

Jaarverslag MR 2015-2016