Ouders

Schooljaar 2018-2019

Directeur: Johannes de Jong

Interne Begeleider: Dieuwke Beltman

Team

  • Babs Kuiters Groepsleerkracht 1 / 2
  • Wilma Baas Groepsleerkracht groep 3/4
  • Irma Meesters Groepsleerkracht
  • Ingrid de Haas Groepsleerkracht 5/6
  • Hedzer Dragstra Groepsleerkracht groep 7
  • Lidy v.d. Eerden Groepsleerkracht groep 8

Vaste gastdocenten:

  • Jacqueline de Ruiter Leerkracht godsdienstonderwijs
  • Karin Broers Leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs

Ondersteunend personeel

  • Jan Nijsingh Conciërge
  • Pietje Niehaus Onderwijsassistente