Ouders

Vakantieregeling 2018-2019

Jaarlijks wordt door het schoolbestuur de vakantieregeling vastgesteld. Naast deze vakanties zijn er ook enkele variabele vakantiedagen. Die worden, in het begin van het schooljaar, in overleg met de MR vastgesteld. Het vakantierooster ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie          22 oktober t/m 26 oktober

Kerstvakantie           24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie    18 februari t/m 22 februari

Goede vrijdag           19 april 2019

Pasen                       22 april 2019

Koningsdag              27 april 2019 (=zaterdag)

Meivakantie              19 april t/m 03 mei 2019

05-mei                      05-05-2018 (zondag)

Hemelvaart              30 en 31 mei 2019

Pinksteren                10 juni 2019           

Zomervakantie         15 juli t/m 23 augustus 2019

 

Verlofregeling

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden. Voor minder dan tien dagen is toestemming nodig van de schoolleider. Onder gewichtige omstandigheden wordt bijvoorbeeld verstaan: het bezoeken van huisarts, tandarts, specialist, enz.; het bijwonen van bruiloft, crematie, begrafenis, enz.; zeer extreme weersomstandigheden, ziekte van de ouders, enz. enz.. Het mogelijk om één dag verlof per schooljaar op te nemen om redenen die niet voldoen aan de term “gewichtige omstandigheden”.  Voor verlofperiodes van tien dagen of langer dient een verzoek bij de leerplichtambtenaar te worden ingediend. De leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de afdeling onderwijs van de Gemeente Weststellingwerf. Een uitgebreide verlof- en leerplichtregeling kunt u verkrijgen bij de directie van de school.