Ons schoolgebouw herbergt een peuterspeelzaal via Doomijn.
tel: (0561) 61 61 00
mail: psz.lijsterstraat@doomijn.nl