Praktische informatie

Medezeggenschapsraad:      
               
Ouders:                 
René Greveling (voorzitter)                                                                  
Jannie de Jong - Van de Boer 
Sandra Uppelschoten 

Personeel:             
Lidy v.d. Eerden
Dieuwke Beltman
Wilma Baas

                                                         

Oudercommissie:  

Yvette Groen (notulist)
Johan de Jong (penningmeester)
Agnes Greveling
Roelien Veldhuizen
Hilda de Jong
Wibo de Vries

 

Feestcommissie:   

Tina ter Schuur
Ina Zuurveld           
Marian Vink
Marlous Peters

 

Leerlingenraad:     

Ziyad Ifzaren           gr. 1-2
Lana veldhuizen      gr. 1-2
Thieme Dragstra     gr. 3
Lilyan Sasila            gr. 3
Hidde Nijboer          gr. 4-5
Niels de Jong          gr. 4-5
Aniek de Jong         gr. 6-7
Noa Teeuwisse       gr. 6-7   
Bowy Smink            gr. 8  
Tijs Minkema           gr.8