0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Medezeggenschapsraad:

Ouders:
- René Greveling (voorzitter)
- Jannie de Jong - Van de Boer
- Hadda Belkadi

Personeel:
- Lidy v.d. Eerden
- Dieuwke Beltman
- Chantal Bakker

Oudercommissie:
- Roelien Veldhuizen (voorzitter)
- Johan de Jong (penningmeester)
- Cemil Ulgen
- Patricia Visscher
- Melanie van der Voort
- Samantha Dijkstra
- Lieneke Tabak
- Fanny Hornstra
- Isabelle van den Berg

Leerlingenraad:
- Moustafa Kamal
- Lyllith Hofstee
- Lana Veldhuizen
- Ying Greveling