0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Schoolplan en schooljaarplan

Wij werken systematisch aan onze kwaliteitszorg. Vragen die wij onszelf continu willen stellen zijn:

  • Doen we wat we beloven?
  • Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? •
  • Hoe meten we dat? •
  • Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? •
  • Welke aspecten willen we verbeteren? •
  • Hoe pakken we dat aan?

Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het uitvoeren van het schoolplan. Ons vierjaarlijks schoolplan en schooljaarplannen beschrijven de ambities en ontwikkelpunten van onze school. In het schoolplan staat beschreven hoe de huidige kwaliteitszorg is ingericht. Het schoolplan en de schooljaarplannen zijn vastgesteld door onze medezeggenschapsraad.