Praktische informatie

Studiedagen 

Studiedagen en Comprix personeelsdag
Het team werkt continu aan verbetering van ons onderwijs. Daarvoor doen zij scholing en trainingen na schooltijd en op avonden. Daarnaast hebben we dit schooljaar studie(mid)dagen gepland. Deze staan ook beschreven op de schooljaarkalender.

Om het jaar organiseert ons schoolbestuur Comprix een dag voor het personeel. Op deze dag zijn alle leerlingen van Comprix de hele dag vrij.

Studiedag onderbouw: groep 1-2 vrij

Woensdag 6 oktober Hele dag vrij

Kerstmiddag

Vrijdag 24 december 12.15 uur vrij

Laatste schooldag

Vrijdag 15 juli 12.15u vrij

Studiemiddag 

Dinsdag 8 februari 12.15u vrij

Personeelsdag Comprix

Woensdag 9 maart Hele dag vrij

Studiedag 

Dinsdag 21 juni Hele dag vrij