Praktische informatie

Personeel en groepen

Directeur                            Johannes de Jong
Interne Begeleider             Dieuwke Beltman                          
 

Team                                      Anneke Pijlman                 Peuters
                                               Pietje Niehaus                  Onderwijsassistent onderbouw en peuters                                                Wilma Baas                      Groepsleerkracht groep 1-2
                                               Dieuwke Beltman             Groepsleerkracht groep 3-4 en plusklas 
                                               Ingrid de Haas                  Groepsleerkracht groep 3-4
                                               Karin van den End            Groepsleerkracht groep 5-6
                                               Lidy v.d. Eerden                Groepsleerkracht groep 7-8
                                               Stieneke de Jong              Groepsleerkracht groep 7-8
                                               Jan Nijsingh                       Conciërge           
                                              
                                              
Vaste gastdocenten:      Timo Huisman                    Vakleerkracht gymnastiek
                                       Hinke Jelsma                     Vakleerkracht muziek
                                       Jacqueline de Ruiter          Leerkracht godsdienstonderwijs
                                       Karin Broers                       Leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs


               

Groepsverdeling

 

Peuters

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Plusklas

maandag

Pietje

Wilma

Dieuwke

Karin

Stieneke

 

dinsdag

Anneke

Wilma

Ingrid

Karin

Stieneke &
Lidy

 

woensdag

Pietje

Wilma

Ingrid

Karin

Lidy

Dieuwke (ochtend)

donderdag

Anneke

Wilma

Ingrid

Karin

Lidy

 

vrijdag

 

Wilma

Ingrid

Johannes

Stieneke

 


 

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Directie

Johannes

Johannes

Johannes

Johannes

 

IB

 

Dieuwke

Dieuwke

(‘s middags)

 

 

Gym

 

 

Timo (3 t/m 8)

 

Timo (1/2)

Muziek

 

 

 

Hinke

 

Conciërge

 

 

 

Jan

Jan