Praktische informatie

Personeel en groepen

Directeur:                                
Johannes de Jong

Interne Begeleider:                 
Dieuwke Beltman
(tevens vertrouwenspersoon voor al uw vragen over welbevinden en ontwikkeling van uw kind) 

Team:   
Wilma Baas                           Groepsleerkracht onderbouw (1-2-3)
Pietje Niehaus                       Onderwijsassistent onderbouw (1-2-3)
Ingrid de Haas                       Groepsleerkracht groep 4-5
Lidy v.d. Eerden                     Groepsleerkracht groep 6-7
Karin van den End                 Groepsleerkracht groep 6-7
Hedzer Dragstra                    Groepsleerkracht groep 8
Irma Meesters                        Re-integratie in groep 4-5 en 8 

                                            
Vaste gastdocenten:             
Jacqueline de Ruiter              Leerkracht godsdienstonderwijs
Karin Broers                           Leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs


Ondersteunend personeel:     
Jan Nijsingh                           Conciërge

                                              

Wie staat wanneer voor de groep?

 

Onderbouw

Groep 4/5

Groep 6/7

Groep 8

Plusklas

maandag

juf Wilma

juf Pietje

juf Ingrid

juf Lidy

meester Hedzer

 

dinsdag

juf Wilma

juf Pietje

juf Ingrid

juf Lidy
juf Karin

meester Hedzer

Dieuwke (ochtend)

woensdag

juf Wilma tot 12.15u

juf Pietje

juf Ingrid
juf Wilma

juf Lidy
juf Karin

meester Hedzer

 

donderdag

juf Wilma

juf Pietje

juf Ingrid

juf Lidy
juf Karin

meester Hedzer

 

vrijdag

juf Wilma

juf Pietje

meester Johannes

juf Karin

meester Hedzer

 


 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Directie

Johannes de Jong

Johannes de Jong

Johannes de Jong

Johannes de Jong

 

IB

 

Dieuwke

(‘s middags)

 

Dieuwke

 

Conciërge

 

 

 

Jan

 

Jan