De Dorpsschool is een openbare basisschool en bevindt zich in het centrum van Wolvega, de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf, een gemeente in het zuiden van de provincie Friesland. In 2014 zijn we begonnen met het opknappen van de school. Als sluitstuk is in augustus 2015 het kunstwerk van 58 puzzelstukken opgehangen. 24 puzzelstukken met tekeningen van leerlingen, het oude en nieuwe logo, de slogan en gekleurde puzzelstukken, welke kleuren weer terug komen in de gang van de onderbouw.

Dorpsschool Wolvega wordt Vreedzame School!

Vorig schooljaar heeft het team de visie van de school opnieuw beschreven. We zijn daarbij uitgegaan van de identiteit van onze school; onze geschiedenis, wie we nu zijn en waar we voor willen staan. Dorpsschool wil een veilige en geborgen school zijn, waarin je gezien, gehoord en serieus genomen wordt. Een school waar je vertrouwen ervaart en zelfstandig genoeg wordt om aan het einde van groep 8 de volgende stap te kunnen zetten.
Vanuit onze visie zijn we op zoek gegaan naar een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Daarbij hebben we gekeken naar een methode die verder gaat dan alleen lessen. We wilden een methode die meer is; een filosofie die we kunnen uitdragen naar onze leerlingen, ouders, de wijk en elkaar. Dit hebben we gevonden in De Vreedzame School. Het is dus niet zozeer een methode, maar een compleet programma voor hoe we in onze school met elkaar werken.

‘It takes a village to raise a child.’
Onze missie Vol vertrouwen naar zelfstandigheid past helemaal bij De Vreedzame School. Doel is dat we kinderen van jongs af aan een stem geven en hen actief aan spreken op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Onze school en samenleving kenmerkt zich door een waardevolle diversiteit. Kinderen groeien tegenwoordig op in een geïndividualiseerde samenleving. Wij willen juist een school zijn waar we er samen met ouders en onze omgeving zijn voor onze kinderen. Dat zij vooral positief mogen opgroeien op school en daarbuiten.

Door de Vreedzame school wordt onze school een democratische gemeenschap, waarin kinderen, ouders en teamleden een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Kinderen en leerkrachten leren o.a. hoe je goed met conflicten om kunt gaan. Kinderen worden in het tweede jaar van invoering ook opgeleid als leerlingmediator, die helpen bij het oplossen van conflicten. Ook leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor andere taken in de klas en in de school. Kinderen leren door te doen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als burger in onze democratische samenleving.

De Vreedzame School is een compleet programma voor de sociale ontwikkeling en democratie in onze school. Met de invoering van dit programma geven we vorm aan ons pedagogisch klimaat en voldoen wij bovendien aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. We gebruiken de Vreedzame School preventief om pestgedrag te voorkomen en, wanneer aanwezig, dit zo snel mogelijk met alle betrokkenen op te lossen. Het programma is door het ministerie aangemerkt als een van de programma’s die voldoet aan een gedegen aanpak van pestgedrag binnen de school als onderdeel van een sociaal veilig klimaat.

De Vreedzame School werkt in een zestal blokken die per jaargroep worden doorlopen. Er is een doorlopende lijn van groep 1 tot en met groep 8. De blokken kennen de volgende thema's:


 Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming) Hier werken we momenteel aan.
 Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
 Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
 Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Wat betekent dit voor het team?
Het team wordt de komende twee jaar geschoold en begeleid om goed te werken met het programma. Dit jaar benutten we 4 studiemiddagen voor scholing. De andere studiemomenten doen we na schooltijd. De scholing wordt gedaan vanuit de Vreedzame School in samenwerking met de directie. De invoering is een meerjarig traject en bestaat uit:
 9 Teambijeenkomsten.
 6 voorbereidingsbijeenkomsten.
 Gesprekken met directie over implementatieplan.
 Klassenbezoeken.
 3x Mediatortraining (het opleiden van kinderen als mediator).

Gekoppeld aan De Vreedzame School in onze schoolontwikkeling is ouderbetrokkenheid. We onderzoeken hoe we ouders nog meer kunnen betrekken bij de ontwikkeling van het kind bij ons op school. Hierover volgt een extra teamscholing.

Wat betekent dit voor ouders?
Als ouder van Dorpsschool Wolvega bent u met invoering van dit programma ook onderdeel van onze Vreedzame school. Per blok krijgen de kinderen kletskaarten mee naar huis en worden ouders via de mail geïnformeerd over de lessen. Aan de hand van kletskaarten en de mail worden de ouders actief betrokken in het proces rondom de Vreedzame School. We hopen namelijk dat u met uw kind in gesprek gaat n.a.v. deze informatie.
De normen en waarden zoals u die leest in de afbeelding hierboven gelden voor ons allemaal. Wij mogen elkaar daarom houden aan de waarden en normen die bij De Vreedzame School passen.

Ouderavond
Op 29 januari is er een ouderavond over De Vreedzame School. We hopen u dan allemaal te zien!

 

Extra Nieuwsflits!

Beste ouders,

Hierbij een korte nieuwsflits.

Dag van de leerkracht
Vandaag is het Dag van de leerkracht! De 'Dag van de Leraar' is een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van goed onderwijs. Dat begint met goede leerkrachten en dat is helaas met het huidige lerarentekort niet vanzelfsprekend. We zijn blij dat we op Dorpsschool een fijn team hebben, die hier elke dag met veel liefde voor het vak en de kinderen werkt. Vanochtend zijn de leerkrachten door de kinderen al goed verwend. Hartstikke mooi! Van ons bestuur kregen we vanochtend een lekkere taart.

Oudergesprekken 14 en 15 oktober
Volgende week staan de omgekeerde oudergesprekken op onze kalender. Dit is een item wat wij de komende jaren veder willen ontwikkelen. Dit schooljaar doen we het nog in de vorm zoals u het van ons gewend bent. U mag zelf aangeven of u gebruik maakt van dit gespreksmoment. Doel is dat u met de leerkracht in gesprek gaat over uw kind. Wat moet de leerkracht weten om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de groepsleerkracht.

Na de herfstvakantie doen de leerlingen van groep 8 het drempelonderzoek. De ouders van groep 8 krijgen daarna een uitnodiging voor een gesprek.  

Jubileum juf Lidy
Deze week is juf Lidy 40 jaar leerkracht. Een mijlpaal! Extra bijzonder is dat zij al die jaren gewerkt heeft op Dorpsschool. Donderdag gaan we dat met de hele school vieren. Donderdagochtend komt er na de pauze een goochelaar op school.
Om 12.00u is er voor alle ouders en andere belangstellenden gelegenheid om Lidy te feliciteren. De koffie staat klaar! Om 12.30u zijn alle leerlingen vrij.

Studiemiddag
Aanstaande donderdag heeft het team een studiemiddag over De Vreedzame School. De leerlingen zijn dan om 12.30 uur vrij.

Week van de opvoeding
Zoals eerder bericht is het deze week ‘Week van de opvoeding’. Morgen is er om 8.30 uur een gastles bewegen voor ouders en leerlingen van groep 1/2/3. Aansluitend is er rond 9.00 uur een koffieochtend voor alle ouders met onze schoolmaatschappelijk werker en de buurtsportwerker.

Snoeien
Woensdagmiddag gaan wij alle bosjes snoeien. Zijn er ouders die vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur even willen helpen? Graag opgeven bij Johannes of Hedzer.

Voorleeswedstrijd
Aanstaande vrijdagmiddag is onze voorleeswedstrijd. Juf Nynke en meester Bart zitten in de jury.

 

Week van de opvoeding: 7 t/m 13 oktober

Week van de Opvoeding: maandag 7 t/m zondag 13 oktober

Opvoeden doe je samen: hand in hand
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de week, van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober, in het teken van opvoeden en ouderschap. het thema is 'hand in hand'.

Op dinsdag 8 oktober komt daarom de schoolmaatschappelijk werkster en Buurtsportcoach Rosé Buskermolen een gastbezoek brengen aan groep 1,2,3. Ouders en kinderen gaan samen hand in hand bewegen en daarna is er een koffiemoment voor de ouders waar u, uw opvoedkennis en -kunde met elkaar kan delen.

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien?
De pedagoog van GGD Fryslân en de Vlechtwerkers Jeugd zijn dagelijks bereikbaar via 088-2299444 (pedagoog), 0561-691233 (gebiedsteam Wolvega) of 0561-691221 (gebiedsteam Noordwolde). Ze helpen u graag!

Deel jouw opvoedtip!
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen: hand in hand met andere ouders of opvoeders. Maar ook hand in hand met school, sportverenigingen, buren, vrienden en familie. Heb jij een praktische (t)opvoedtip en wil je die delen? Gewoon ter inspiratie omdat deze werkt voor jou en daarom mogelijk ook voor anderen! Stuur dan je (t)opvoedtip met je naam en adres naar sandrahuizenga@ggdfryslan.nl onder vermelding van Mijn (t)opvoedtip.  Of schrijf uw (t)opvoedtip op en doe deze in de opvoeddoos die bij het inforek staat. Insturen kan tot zaterdag 12 oktober. We delen de tips op Facebook en de drie meest praktische toptips worden beloond met een inspirerend boek voor ouders die hun opvoeding (nog) leuker willen maken. Winnaars krijgen bericht. 

 

 

Opening kinderboekenweek

Morgen vertrekken wij om 8.30u voor een reis van ruim 2 weken door kinderboekenland. Thema; Reis mee!

 

Oud papier

De datums van het oud papier staan weer op de website (onderaan). Heeft u van ons geen flyer ontvangen? Laat het ons weten. We bezorgen u graag één. 

Komende acties:

12 september en 10 oktober