0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Welkom bij onze Peuteropvang!

De voordelen van peuteropvang op Dorpsschool:

  • Spelend leren in een kleinschalige, uitdagende, maar rustige omgeving.
  • Een mooi en modern lokaal met nieuw materiaal en speelgoed. 
  • Deskundige en ervaren peuterleidsters. 
  • Spelen op het plein van de school. 
  • Lekker bewegen in het speellokaal van de school.
  • Spelen en leren in onze eigen peutertuin met moestuin.
  • Een soepele overgang van peuter opvang naar de basisschool. 

Vanaf 17 augustus 2020 verzorgt Kinderwoud de peuteropvang binnen Dorpsschool Wolvega (4 ochtenden per week). Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld.

Openingstijden: 
Maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen in schoolweken van 8.15 uur – 12.15 uur.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): gelijke kansen voor ieder kind
Er wordt gebruik gemaakt van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE helpt om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Zo krijgen alle kinderen een gelijke kans. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Over Kinderwoud Kinderopvang
Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Activiteiten
In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Ontwikkelingsgebieden
Bij het samenstellen van het activiteitenaanbod staan de diverse ontwikkelingsgebieden uit het Kinderwoud spinmodel voor POV centraal; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, het experimenteren met materiaal en het ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. De spin bewaakt de diversiteit van ons aanbod.

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang op Dorpsschool Wolvega? Vul het formulier op onze website in of neem contact met ons op via: 0513 - 610 825 of info@kinderwoud.nl.