Nieuws - Drempelonderzoek

Groep 8 heeft meegedaan aan het Drempelonderzoek. Voor ons is dit een indicatie hoe onze leerlingen op de eindtoets zullen gaan scoren.De vooruitzichten zijn erg goed. Dit kunt u zien in de kolom advies.

Vorig jaar hadden we ook een prima eindscore.
De score van 2016/2017 was als volgt:
We hadden een standaardscore van 202,4.
De bovengrens is 205,4 en de ondergrens is 189,4 (met het in achtneming van het aantal gewogen leerlingen) We hebben ruimschoots aan de inspectienorm voldaan, die uitgaat van het landelijk gemiddelde.
Op de Dorpsschool zit een sterk team.  Daar zijn we trots op.

 

Geplaatst op: 27 November 2017

terug