0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Wij willen een gezonde school zijn. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid effectief en werkt structureel aan het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Om dit te bereiken is ons een mooie subsidie toegekend. De komende twee schooljaren werken wij aan het gezondsheidsthema Welbevinden.

Welbevinden
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Wij werken aan het thema Welbevinden doormiddel van het Programma De Vreedzame School. Dit programma bekostigen wij deels vanuit de verkregen subsidie.

Eten en drinken
Water drinken
Drinken van voldoende water is belangrijk voor een goede gezondheid. De kinderen in onze school mogen gebruik maken van een waterfles om gedurende de dag voldoende te drinken. Op ons schoolplein hebben wij een watertappunt. Wij bevorderen het drinken van water tijdens de pauzes. Het drinken van (pakjes) limonade in de pauzes mag wel. 

Schoolfruit
Wij bevorderen het eten van groente en fruit. Daarom schrijven wij ons jaarlijs in voor Deelname aan het EU-Schoolfruitprogramma. Ook dit jaar is dit ons weer toegekend. Daar zijn wij erg blij mee.
Het EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Wij ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Tijdens het programma gaan wij ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan wij hier zelf mee verder.

Schoolontbijt
De dag starten met een gezond ontbijt vinden wij belangrijk voor een goede gezondheid. Daarom doen wij ieder jaar mee met het nationaal schoolontbijt.  Ontbijten geeft energie en helpt kinderen te focussen. Ontbijten geeft je ook belangrijke voedingsstoffen. Een ontbijtje levert de vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Een goed ontbijt helpt je op gezond gewicht. Tenslotte is ontbijten gewoon lekker en gezellig. Het is een gezamenlijke start voor een leuke dag op je school of werk. 

JOGG: Lekker naar buiten! met Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
Op onze school willen wij daar invulling aangeven door het creeren van moestuinbakken en het planten van fruitbomen. Samen met de buurt willen wij deze bakken en bomen onderhouden, om daarna samen met de buurt gezond te koken en te eten.  

Sport en bewegen
Wij vinden sport en beweging belangrijk. Naast minimaal tweemaal per week gym, hebben wij onze jaarlijkse sportdag. Daarbij zoeken wij de samenwerking met anderen om onze leerlingen een gevarieerde en uitdagende sportdag te bieden. Groep 8 doet aan het begin van het schooljaar mee met de zogenaamde Comprix-sportdag.  

Eén keer per 2 jaar doet de school een sponsorloop voor een goed doel. Dit schooljaar hebben wij in het voorjaar een sponsorloop.
Jaarlijks doen de kinderen mee met schoolvoetbaltoernooi en het schoolkorfbaaltoernooi. Bij voldoende belangstelling doen wij mee met het schaaktoernooi.  
Buurtsportwerk organiseert na schooltijd leuke en uitdagende bewegingsactiviteiten voor alle kinderen. Wij stimuleren onze leerlingen deze te bezoeken. In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over tijd en plaats.