0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Missie
Vol vertrouwen naar zelfstandigheid…

Kernwaarden
Verbinding
Plezier 
Vertrouwen
Zelfstandig
Verantwoordelijk

Visie
Wij zijn een openbare school. Alle kinderen en ouders zijn hier welkom. Ieder mens is verschillend en dat vinden wij waardevol. Wij spelen daar met ons onderwijs op in. Je wordt hier zelfstandig, actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Je leert bij ons om in de wereld te staan. 

Wij zijn een vreedzame en veilige school, met een rustig en voorspelbaar schoolklimaat. Vanuit respect, openheid en nieuwsgierigheid, zorgen wij voor ontmoeting en verbinding. Onze school is een oefenplek waar je een stem krijgt en leert om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. In onze school voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar, de school en de omgeving. Hier leren en werken we samen en halen we het beste uit elkaar naar boven. Want: Samen zijn we meer!

Hier word je door een professioneel team uitgedaagd om jezelf positief te ontwikkelen. Wij zijn trots, enthousiast en betrokken. Wij werken vanuit liefde en passie voor kinderen en onderwijs. Samen spelen, werken en leren we met plezier. Jij doet er toe en hoort erbij. Ook buiten de schooltijden is onze school een fijne, gezellige en geborgen plek in de wijk. Onze school is netjes, open en toegankelijk en biedt jou een rijke, uitdagende en thematische leeromgeving. Want: Leren is leuk!

Hier geven we degelijk les. We leren je vooral veel op het gebied van taal, lezen en rekenen. Dit zijn de belangrijke basisvaardigheden voor jouw toekomst. Hier zijn wij goed in. Kinderen hebben een leerkracht nodig die hen activeert en een goede en effectieve instructie geeft. Zij kennen jou en weten wat je nodig hebt. Zij laten je dagelijks succes ervaren en vieren deze samen met jou. Onze leerkrachten maken het verschil. Want: De leerkracht doet er toe!

Leren doe je hier nooit helemaal alleen, maar altijd samen met de ander. Wij stemmen af en sluiten aan bij jouw onderwijsbehoeften en leerstijlen. Wij geloven in de meerwaarde van groepsdoorbrekend werken en de kracht van combinatiegroepen. Vanuit kennis van leerlijnen, brede ervaring en een goede observatie en registratie, zorgen wij voor een beredeneerd en uitdagend onderwijsaanbod. Want: Niveau wordt niet bepaald door leeftijd.

Je krijgt ruimte en vertrouwen om verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces. Wij praten hier niet over jou, maar met jou. We laten je meedenken over je eigen ontwikkeling en wat je nodig hebt om je doelen te halen. Zelf onderzoeken, ervaren en ontdekken vinden wij belangrijk. Zo leer jij jezelf te sturen en fouten te maken. Want: Van fouten maken leer je!

Dorpsschool Wolvega: Een gewoon goede school!