0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Cognitief talentvolle leerlingen gaan binnen ons schoolbestuur naar het Comprix-college. Vooraf vindt er een een screening plaats. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben binnen onze school, maar buiten de doelgroep van het Comprix-college vallen, kunnen vanaf groep 5 terecht in onze Plusklas. Juf Dieuwke verzorgt het onderwijs in onze Plusklas. Deze kinderen komen op dinsdagochtend bij elkaar.  

De plusklas is voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan wat de de leerstof in de klas hen kan bieden. In de Plusklas worden ze ook geconfronteerd met de grenzen van hun kunnen, hun eigen 'plafond'. Ze leren op zo’n moment ervaren dat er ook dingen zijn die ze niet zomaar kunnen; ze moeten zich er echt voor inspannen. Dit heeft vaak een gunstig effect op hun werkhouding en motivatie. Zo bereiden we deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs.  

De leerlingen leren samenwerken met en afstemmen op medeleerlingen die, net als zij, ook sterk zijn op cognitief vlak. De leerlingen in de plusklas oefenen daarbij om hun eigen mening goed te onderbouwen maar ook te luisteren naar elkaar, zodat ze samen tot een oplossing of een product kunnen komen. Samen leren en ontdekken staat op die manier centraal.

Leerlingen krijgen in de plusklas een opdracht mee waaraan ze de rest van de week in de eigen klas werken. Leerlingen bepalen met de eigen leerkracht wanneer en hoe ze aan deze opdracht werken.