0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

In de leerplichtwet zijn richtlijnen opgenomen op grond waarvan ouders de directie toestemming mogen vragen voor extra verlof voor hun kind. Voor een goede gang van zaken ontvangen wij graag tijdig een ingevuld aanvraagformulier. Deze kunt u bij de groepsleerkracht of de directie vragen. Alle informatie m.b.t. het aanvragen van verlof vindt u in schoolgids deel 1.